Skip to main content

2024-2025 Ուս տարվա առկա,հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով ընդունելություն

Հայտարարություն |

Հրազդանի Հումանիտար Ինստիտուտը Հայտարարում է 2024-2025 ուս, տարվա առկա, հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով 

 Ընդունելություն


Հետևյալ ֆակուլտետներում ՝

  1. Իրավագիտության Ֆակուլտետ (Պետ Հավասագիր N 046 )
    Իրավագիտություն
  2. Մանկավարժական Ֆակուլտետ (Պետ Հավասագիր N 047)
    Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
  3. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ (Պետ Հավասագիր N 097)
    Ֆինանսներ

Ուսման տևողությունը՝
  Բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ՝ 4 տարի, հեռակա  ուսուցմամբ՝ 5 տարի
  Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ՝ 2 տարի, հեռակա  ուսուցմամբ՝ 2,5 տարի
 

Ինստիտուտի շրջանավարտներն ըստ համապատասխան որակավորման կստանան ՀՀ պետական դիպլոմ բարձրագույն կրթության վերաբերյալ

Դիմորդները ինչպես առկա այնպես էլ հեռակա ուսուցմամբ ընդունվում են միասնական քննությունների արդյունքներով

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060-777-001, 094-941-600, 077-770-168 հեռախոսահամարներով:

Email: hrhumanitar@mail.ru

Հասցե՝ Ք․ Հրազդան, կենտրոն 27/1 Հրազդանի Հումանիտար Ինստիտուտ

Ընդունող հանձնաժողով