Skip to main content

Համակարգչային

Հաշվի առնելով ներկայիս ժամանակաշրջանի պահանջները, երբ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում համակարգչային տեխնիկային տիրապետելը, ինստիտուտը հարկ է համարել ստեղծել համակարգչային լսարան, որը հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով:

Այստեղ մասնագետները իրենց բարձր գիտելիքները հաղորդում են ուսանողներին, անպատասխան չթողնելով ոչ մի հարց:

Համակարգչային լսարանում ուսանողները սովորում են տիրապետել համակարգչային տեխնիկային, ծրագրերին, ձեռք են բերում այդ ոլորտին անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնք անպատճառ կիրառվելու են հետագա աշխատանքի ընթացքում: Բացի այդ համակարգիչները միացված են ինտերնետային միջազգային համակարգչային ցանցին, որի շնորհիվ ուսանողները տեղեկանում են միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող նորություններին: