Skip to main content
 
ընթերցասրահ
 
Library
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
 
ընթերցասրահ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտն ունի հարուստ գրադարան-ընթերցասրահ: Գրադարանում առկա է 32.500 կտոր գրականություն, որոնք խմբավորվում են ըստ մասնագիտական ուղղվածությունների՝ իրավաբանական, տնտեսագիտական, մանկավարժական, գեղարվեստական, արտասահմանյան և ռուս գրականության, արվեստի, հոգեբանության, փիլիսոփայության, օտար լեզուների, այդ թվում՝ անգլերեն, ֆրանսերեն: Գրադարանային ֆոնդն են կազմում նաև բազմաթիվ ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկները և տեղեկագրերը: 

Գրադարանային աշխատանքների բարելավման և օպերատիվության աստիճանի բարձրացման նպատակով ներդրվել է համակարգիչ, ուր զետեղված է ողջ գրադարանային ֆոնդը՝ համապատասխան մասնագիտական բաժիններով: Գրադարան-ընթերցասրահում լույս են տեսնում պատի թերթեր, կազմակերպվում են միջոցառումներ և հանդիպումներ գրողների հետ: 

Այստեղ յուրաքանչյուր ոք գտնում է իր տարիքին և նախասիրություններին համապատասխան գիրք ու գրականություն: