Skip to main content

Կերպարվեստ

Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտը, մասնագիտացված լինելով իրավաբանական, տնտեսագիտական, մանկավարժական ոլորտներում, ուշադրությունից բաց չի թողնում նաև արվեստը: 

Այս նպատակով ստեղծվել է կերպարվեստի լսարան, որտեղ ստեղծված են բոլոր պայմանները` ուսանողների ստեղծագործական միտքը թղթին հաղորդելու համար:

Ուսանողների ձեռքով ստեղծված լավագույն ստեղծագործությունները փակցվում են լսարանում: