Skip to main content

Հայոց լեզու

Օրհնված է նա, ով սովորել է սովորել:
Մենանդրոս

Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի կաբինետը կոչված է լուծելու հետևյալ խնդիրները.

 1. Օգնել ուսանողներին՝
  • մասնագիտական գրականությունից օգտվելու, գրքերի վրա աշխատելու, կոնսպեկտավորելու, իրենց անհրաժեշտ մտքերն ու դրույթները դուրս գրելու և նպատակային օգտագործելու,
  • սեմինար և գործնական պարապմունքներին հանգամանորեն նախապատրաստվելու,
  • ռեֆերատներ, կուրսային ու դիպլոմային աշխատանքներ գրելու,
  • մանկավարժական պրակտիկային նախապատրաստվելու, բաց դասեր ու փոխադարձ դասալսումներ անցկացնելու և քննարկելու,
  • նոր պահանջներին համապատասխան օրվա պլան-կոնսպեկտներ, թեմատիկ պլաններ գրելու, դիդակտիկ նյութեր ու զննական պարագաներ նախապատրաստելու,
  • մանկավարժական նորություններին ծանոթանալու, նոր լույս տեսած և անհրաժեշտ մասնագիտական գրականություն ձեռք բերելու և այլ հարցերում:
 2. Ուսանողների մեջ սեր արթնացնել մայրենի լեզվի, մշակույթի նկատմամբ, նպաստել նրանց ստեղծագործական կարողությունների և լեզվական հմտությունների զարգացմանը: Այդ նպատակով հաճախակի կազմակերպվում են.
  • ստեղծագործող ուսանողների գործերի քննարկում և վերլուծություն,
  • լավագույն բանաստեղծության, պատմվածքի, շարադրության, մեթոդական աշխատության ամենամյա մրցույթ,
  • գրական-երաժշտական ցերեկույթներ, հոբելյանական երեկոներ, գրական վիկտորինաներ, ուրախների և հնարամիտների ակումբների ելույթներ,
  • հանդիպումներ հանրապետության, Կոտայքի մարզի արվեստագետների, գրողների, մանկավարժ-գիտնականների հետ,
  • նոր լույս տեսած դասագրքերի, մանկավարժական-մեթոդական աշխատությունների քննարկում և ցուցադրում,
  • նոր կրթակարգով աշխատելու համար դիդակտիկ նյութերի, զննական պարագաների, վարժությունների բնագրերի, գծապատկերների ստեղծում և այլն:
 3. Ուսանող-մանկավարժների նախապատրաստում նոր՝ 12-ամյա կրթությանն անցնելուն և նրա հաջող իրականացմանը: Այդ նպատակով նախատեսվում են հետևյալ աշխատանքները.
  • ծանոթացնել ուսանող-մանկավարժներին նոր կրթակարգի էությանը, նրա առավելություններին ու արդյունավետությանը,
  • օգնել պրակտիկանտ-ուսանողներին դասերը վարելու նոր կրթակարգի պահանջներին համապատասխան՝ լայնորեն օգտագործելով դասի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված նոր մոտեցումներն ու մեթոդները, ձևերն ու հնարները:
  • տարրական դասարանների մայրենի լեզվի առանձին թեմաների, դասերի մեթոդական մշակումներ նոր մեթոդներով վարելու համար, համապատասխան նյութերի պատրաստում, բաց դասերի անցկացում և քննարկում,
  • նոր կրթակարգի անցնելու վերաբերյալ գիտագործնական կոնֆերանսի, հարց ու պատասխանի երեկոների, բանավեճերի անցկացում,
  • ուսանողների գրած լավագույն ռեֆերատների, գիտական զեկուցումների, կուրսային և դիպլոմային աշխատանքների, մանկավարժական պրակտիկայի օրագրի, պլան-կոնսպեկտների, թեմատիկ պլանավորումների ցուցադրում և պահպանում: