Skip to main content

Վարչակազմ

Բարի գալուստ Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտի կայք:
Այստեղ դուք կարող եք գտնել Ձեզ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները ինստիտուտի կրթական գործունեության վերաբերյալ, այդ թվում` նախաբուհական, բուհական, հետբուհական ծրագրերի, հեռակա ուսուցման ուսումնական պլանների առանձնահատկությունների, պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի, ամբիոնների, դեկանատների, մասնագիտացված առարկայական կաբինետների, գրադարան-ընթերցասրահի, ուսումնաարտադրական պրակտիկաների, ինստիտուտի միջազգային կապերի, ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության, ինչպես նաև ուսանողների կուլտուր-դաստիարակչական միջոցառումների վերաբերյալ:
Մենք շատ ուրախ կլինենք բավարարել ինստիտուտին վերաբերող Ձեզ հետաքրքրող հարցերը և տեղեկությունները, գիտակցելով, որ նոր մարդու ձևավորման ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը միշտ եղել է և կմնա բարձրագույն կրթությունը:

Ռեկտոր

Լիպարիտ Հայկազի Առաքելյան

Տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Ռեկտորի օգնական ուս աշխատանքների գծով

Կարինե Բաղդասարյան

Ուսումնական մասի վարիչ

Քրիստինե Յավրումյան

Մանկավարժության ամբիոնի վարիչ

Արմինե Դալլաքյան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ

Սերգեյ Բարխուդարյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Դոցենտ

Ֆինանսների ամբիոնի վարիչ

Աննա Մելիքյան

Տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու, Դոցենտ

Պրակտիկայի ղեկավար

Կամո Առաքելյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու

Լրատվության պատասխանատու

Սյուզաննա Առաքելյան

Մագիստրատուրայի պատասխանատու

Արփիկ Բաղդասարյան

Արտաքին կապերի պատասխանատու

Արփինե Այվազյան

Ուս.խորհրդի նախագահ

Արաքսյա Թովմասյան