armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Շրջանավարտ
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտը առաջին շրջանավարտները տվել է 2000 թ., որոնք ներկայումս հաջողությամբ աշխատում են Հանրապետության հիմնարկ-ձեռնարկություններում, դպրոցներում, իրավապահ մարմիններում և այլուր:

2001 թ.-ից ինստիտուտում գործում է շրջանավարտների խորհուրդ, որի նպատակն է`  
  • համապատասխան ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների հետ կարողանալ կնքել պայմանագրեր` շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորելու հարցում աջակցելու համար,
  • սիստեմատիկաբար անցկացնել խորհրդակցություններ և համապատասխան առաջարկություններով դիմել բուհի ռեկտորատին,       
  • ինստիտուտի բոլոր մասնագիտությունների գծով և բոլոր տարիների շրջանավարտների միջև պահպանել համապատասխան կապ:
       Խորհուրդը համալրված է ինստիտուտի լավագույն շրջանավարտներից, որոնք ըստ իրենց մասնագիտության աշխատում են տարբեր հիմնարկ ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում:


Պատրաստեց TermIT ընկերությունը