armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ

   Ֆակուլտետը պատրաստում է  «Իրավագիտություն» մասնագիտությամբ, իրավաբանի որակավորմամբ, քաղաքացիական և սահմանադրական իրավունքների ուղղվածությամբ խորացված մասնագետներ:

   Ուսանողները  ուսումնասիրում են պետության և իրավունքի տեսություն, Հայաստանի և արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն, սահմանադրական, վարչական, քրեական, քաղաքացիական, միջազգային, ընտանեկան, հողային, ֆինանսական, մունիցիպալ, բանկային, քրեակատարողական, բնակարանային, դիվանագիտական  և հյուպատոսական իրավունքներ, քրեական և քաղաքացիական դատավարություններ և այլ իրավաբանական առարկաներ:   Իրավաբանական առարկաների  հետ մեկտեղ ուսանողները ուսումնասիրում են հումանիտար և ընդհանուր կրթական առարկաներ:  Ֆակուլտետի առանձնահատկություններից է հանդիսանում տնտեսագիտական այնպիսի առարկաների խորացված ուսուցումը, ինչպիսիք են հարկեր և հարկային քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառում, տնտեսագիտության տեսություն և այլն: 

          Ուսանողները իրենց ուսումնաարտադրական պրակտիկաները անցկացնում են  ՀՀ դատախազությունում, դատարաններում,  ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեափորձագիտական կենտրոնում, մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում, ինչպես նաև իրավապահ այլ կառույցներում: 

Սամվել Վիլիկի Մուրադյան
Իրավագիտության ամբիոնի վարիչ,
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Դոցենտ
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը