armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Տնտեսագիտական ֆակուլտետ


       Ֆակուլտետը պատրաստում է "Ֆինանսներ" մասնագիտությամբ, տնտեսագետի որակավորմամբ մասնագետներ:

       Ֆակուլտետում ուսանողներն ուսումնասիրում են տնտեսագիտության տեսություն, տնտեսական պատմություն, տնտեսական աշխարհագրություն, աշխատանքի էկոնոմիկա, ներդրումներ, մարքեթինգ, մենեջմենթ, վիճակագրության տեսություն, միկրոէկոնոմիկա, մակրոէկոնոմիկա, կոմերցիայի հիմունքներ, բնօգտագործման էկոնոմիկա, ֆինանսների ընդհանուր տեսություն, հարկեր և հարկային քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառում, դրամը, վարկը, բանկերը, ձեռնարկությունների ֆինանսներ և այլ տնտեսագիտական առարկաներ:

       Ֆակուլտետը մեծ ուշադրություն է դարձնում տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելների, ինչպես նաև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը տնտեսագիտության մեջ առարկաների խորացված ուսուցմանը:

       Ֆակուլտետում ուսանողները ուսումնասիրում են նաև իրավաբանական որոշակի առարկաներ, ինչպիսիք են աշխատանքային իրավունքը, բանկային իրավունքը, իրավագիտության հիմունքները և այլն:

Ուսանողներն իրենց ուսումանաարտադրական պրակտիկաներն անցկացնում են ՀՀ բանկային համակարգերում, ձեռնարկություններում, մարզպետարաններում, քաղաքապետարաններում և ֆինանսական այլ կազմակերպություններում:
Արամ Դերենիկի Նիկողոսյան
Ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
Տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու, դեցենտ
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը