armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Դիմորդ
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտը մասնագետներ է պատրաստում երկաստիճան կրթական համակարգով.
Բակալավրի որակավորմամբ` ուսման տևողությունը 4 տարի
Մագիստրոսի որակավորմամբ` ուսման տևողությունը 2 տարի:

Ինստիտուտում գործում է նաև հեռակա ուսուցման բաժին` բոլոր մասնագիտությունների գծով: Ուսման տևողությունը` 5 տարի:

Ինստիտուտում գործում են 3 ֆակուլտետներ`4 մասնագիտություններով.
1. Իրավաբանական ֆակուլտետ` Իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
2. Մանկավարժական ֆակուլտետ` Մանկավարժություն և մեթոդիկա և Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություններով,
3. Տնտեսագիտական ֆակուլտետ` Ֆինանսներ մասնագիտությամբ:

Դիմորդները ինստիտուտ են ընդունվում` հանձնելով ընդունելության քննություններ ըստ մասնագիտությունների.

Իրավաբանական ֆակուլտետ.
Հայոց լեզու - գրավոր
Հայոց պատմություն - բանավոր

Մանկավարժական ֆակուլտետ
Հայոց լեզու - գրավոր
Մաթեմատիկա - գրավոր

Տնտեսագիտական ֆակուլտետ
Հայոց լեզու - գրավոր
Մաթեմատիկա - գրավոր

Դիմորդները ինստիտուտի ընդունող հանձնաժողովին են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Դիմում
2. Միջնակարգ կրթության վկայական (բնագիրը)
3. 6 լուսանկար 3x4 չափի
4. Անձնագիր կամ անձը հաստատող փաստաթուղթ

Ինստիտուտ կարող են ընդունվել միջնակարգ, միջնակարգ մասնագիտական, ինչպես նաև թերի բարձրագույն կրթություն ունեցողները` առանց տարիքային սահմանափակման: Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող դիմորդները կարող են ընդունվել երկրորդ կուրս` երկրորդ մասնագիտություն ստանալու համար:
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ կազմակերպության պատվերով ինստիտուտի ուսանողները կարող են անվճար հիմունքներով ստանալ երկրորդ` լրացուցիչ մասնագիտություն` իրավաբան-մանկավարժի որակավորմամբ:

Ընդունելության քննություններից դրական գնահատականներ ստացած և մրցույթով անցած դիմորդները հրամանագրվում են որպես առաջին կուրսի ուսանողներ` ուսման վարձը վճարելուց հետո: Ինստիտուտում գործում են ուսման վարձի զեղչեր ըստ կատեգորիաների.
1. Զոհված և վիրավոր ազատամարտիկների և նրանց ընտանիքների անդամների համար
2. Երեք կիսամյակ անընդմեջ ուսման գերազանցիկների համար
3. Մեկ ընտանիքից ինստիտուտում սովորող երկու և ավելի ուսանողների համար
4. Այլ դեպքերում
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ընդունող հանձնաժողով:

Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ
Հեռ.` (374 223) 2-14-97
Ֆաքս` (374 223) 2-55-18
Էլ. հասցե` hrhumanitar@mail.ru
Կայք` www.hinstitute.am

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը