armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Գրադարան
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտն ունի հարուստ գրադարան-ընթերցասրահ: Գրադարանում առկա է 32.500 կտոր գրականություն, որոնք խմբավորվում են ըստ մասնագիտական ուղղվածությունների՝ իրավաբանական, տնտեսագիտական, մանկավարժական, գեղարվեստական, արտասահմանյան և ռուս գրականության, արվեստի, հոգեբանության, փիլիսոփայության, օտար լեզուների, այդ թվում՝ անգլերեն, ֆրանսերեն: Գրադարանային ֆոնդն են կազմում նաև բազմաթիվ ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկները և տեղեկագրերը:

Գրադարանային աշխատանքների բարելավման և օպերատիվության աստիճանի բարձրացման նպատակով ներդրվել է համակարգիչ, ուր զետեղված է ողջ գրադարանային ֆոնդը՝ համապատասխան մասնագիտական բաժիններով: Գրադարան-ընթերցասրահում լույս են տեսնում պատի թերթեր, կազմակերպվում են միջոցառումներ և հանդիպումներ գրողների հետ:

Այստեղ յուրաքանչյուր ոք գտնում է իր տարիքին և նախասիրություններին համապատասխան գիրք ու գրականություն:
Կարինե Բաղդասարյան
Գրադարանի վարիչ

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը