armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Միջազգային կապեր
Հրազդանի Հումանիտար Ինստիտուտը համագործակցում է ԱՄՆ-ի Ֆլորիդայի նահանգի գյուղատնտեսության ու մեխանիկայի և Մոսկվայի պետական ինդուստրիալ համալսարանների հետ: Ըստ կնքված համաձայնագրերի կատարվելու են ուսանողների տեղափոխություններ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի փոխադարձ այցելություններ, ուսումնաարտադրական պրակտիկաների համատեղ կազմակերպում, բուհական ծրագրերի փոխանակումներ:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և "Հայաստանի պատանեկան նվաճումներ" կազմակերպության պատվերով ինստիտուտի ուսանողները կարող են անվճար հիմունքներով ստանալ երկրորդ` լրացուցիչ մասնագիտություն` իրավաբան-մանկավարժի որակավորմամբ:

Ավարտելուց հետո շրջանավարտները գործուղվում են հանրապետության դպրոցներ` իրավագիտական առարկաներ դասավանդելու համար:
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը