armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առհասարակ պրակտիկան հանդիսանում է ուսումնական պրոցեսի մի մասը, երբ ուսանողը տեսական գիտելիքներ ձեռք բերելուց հետո փորձում է կյանքում դրանք գործածել ու կիրառել: Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտի ղեկավարությունը բուհի հիմնադրման պահից լրջորեն ուշադրություն է դարձրել ուսումնաարտադրական պրակտիկաների նախապատրաստման ու կազմակերպման խնդրին: Պրակտիկաների բաժնի ստեղծումը բուհում հետապնդում է հենց այդ նպատակը:

Ինստիտուտի բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները համապատասխան հիմնարկներում անցկացնում են պետական չափորոշիչներով և ժամաքանակով նախատեսված արտադրական պրատիկա:

Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանողները իրենց արտադրական պրակտիկան անցկացնում են ՀՀ Արդարադատության նախարարության Փորձագիտական կենտրոնում, Փորձաքննությունների ազգային բյուրոյում, իսկ նախադիպլոմային պրակտիկան` ՀՀ Կոտայքի մարզի դատախազությունում, ՀՀ Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչությունում, Կոտայք մարզի առաջին ատյանի դատարանում, Հրազդանի քաղաքապետարանի, Կոտայքի մարզի մարզպետարանի իրավաբանական բաժիններում և այլ իրավապահ մարմիններում:

Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողները իրենց պրակտիկան անցկացնում են տարբեր բանկերում, Կոտայքի մարզպետարանի, Հրազդանի քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժիններում և այլ հիմնարկ-ձեռնարկություններում:

Մանկավարժական ֆակուլտետի ուսանողները քաղաքի տարբեր դպրոցներում անցկացնելով իրենց պրակտիկաները, կարողանում են բուհում ձեռք բերած գիտելիքները օգտագործել դասարաններում` ուսումնական պլաններով նախատեսված պասսիվ և ակտիվ ձևերով:

Գտնվելով ուսումնաարտադրական պրակտիկայում ուսանողներն էլ ավելի են հարստացնում իրենց գիտելիքները, ամրապնդում դրանք և կարողանում փորձ ձեռք բերել աշխատելու համար: Միանշանակ պետք է ասել, որ մեր ուսանողները պրակտիկաներից վերադառնում են բավականին բարձր գնահատականներով և դրական բնութագրերով: Բոլոր պրակտիկաները անցկացվում են բարձր կազմակերպվածությամբ, կրթության և գիտության նախարարության կողմից նախատեսված պլաններով ու բուհի սահմանած գրաֆիկով, պրակտիկաների բաժնի վերահսկողությամբ, մասնագետ-դասախոսների այցելություններով: Արդեն պայմանագրեր կան ԱՄՆ-ի և ՌԴ երկու բուհերի հետ, որով մեր բուհի ավարտական կուրսերի որոշակի թվով ուսանողներ ուսումնաարտադրական պրակտիկաները կանցկացնեն տվյալ ուսումնական հաստատություններում: Սա արդեն մեծ ձեռքբերում է և այսուհետ ևս շարունակվելու են մեր ջանքերը պատշաճ որակով ու մակարդակով` բարձր կազմակերպվածությամբ անցկացնել ինստիտուտի ուսումնաարտադրական պրակտիկաները:

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը