armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Օտար լեզուներ

Օտար լեզվի կաբինետի բացման նպատակն է ոգևորել ուսանողներին ավելի լավ ուսումնասիրել ու յուրացնել անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուները:

Կաբինետը կօգնի ավելի խորությամբ ճանաչել տվյալ լեզուները, հասկանալ դրանց նշանակությունը անձի ինքնադաստիարակության և ինքնազարգացման գործում, ինչպես նաև դրանց կշիռն ու պահանջը աշխարհում և կոնկրետ համաշխարհային շուկայում:

Կաբինետում ստեղծված ջերմ մթնոլորտի և անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութերով հագեցած գրականության շնորհիվ ուսանողները խորապես կհասկանան ու կզգան օտար լեզուների կարևորությունն ու գեղեցկությունը ու, համոզված ենք, սիրով ու ջանասիրաբար ձեռնամուխ կլինեն դրանք իրենց գիտելիքները դարձնելու սրբագույն գործին:
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը