armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Համակարգչային

Հաշվի առնելով ներկայիս ժամանակաշրջանի պահանջները, երբ յուրաքանչյուր քաղաքացու համար առաջնահերթ խնդիր է հանդիսանում համակարգչային տեխնիկային տիրապետելը, ինստիտուտը հարկ է համարել ստեղծել համակարգչային լսարան, որը հագեցած է նորագույն տեխնոլոգիաներով:

Այստեղ մասնագետները իրենց բարձր գիտելիքները հաղորդում են ուսանողներին, անպատասխան չթողնելով ոչ մի հարց:

Համակարգչային լսարանում ուսանողները սովորում են տիրապետել համակարգչային տեխնիկային, ծրագրերին, ձեռք են բերում այդ ոլորտին անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնք անպատճառ կիրառվելու են հետագա աշխատանքի ընթացքում: Բացի այդ համակարգիչները միացված են ինտերնետային միջազգային համակարգչային ցանցին, որի շնորհիվ ուսանողները տեղեկանում են միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող նորություններին:
Պատրաստեց TermIT ընկերությունը