armeianenglish
Գլխավոր
Ընդհանուր տեղեկություններ
Նորություններ
Ֆակուլտետներ
Կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման համակարգ
Որակի ապահովման կենտրոն
Ուսումնառության կարգեր
Դիմորդ
Ուսանող
Շրջանավարտ
Գրադարան
Միջազգային կապեր
Ուս. արտադրական պրակտիկա
Առարկայական կաբինետներ
Առօրյա
Հետադարձ կապ
Հետադարձ կապ
Հասցե` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս,
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ
Հեռ.` (374 223) 2-14-97
Ֆաքս` (374 223) 2-55-18
Էլ. հասցե` hrhumanitar@mail.ru
Կայք` www.hinstitute.am

Պատրաստեց TermIT ընկերությունը