Skip to main content
 
graduated
Lorem lipsum this is a caption of a slider
34903985
Lorem lipsum this is a caption of a slider
223408173
Lorem lipsum this is a caption of a slider
353390239
 
1
 
2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Մեր Մասին

"Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտը" հիմնադրվել է 1996 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության լիցենզիայով (լիցենզիա N 69, տրված 14 մայիսի, 1996 թ.) և ստացել է պետական գրանցում (պետ. գրանցման վկայական N 026109) երեք մասնագիտությունների գծով.

  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
  • Ֆինանսներ
  • Իրավագիտություն

Read more

 

 

Հայտարարություններ և Նորություններ

2024-2025 Ուս տարվա առկա,հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով ընդունելություն

Հրազդանի Հումանիտար Ինստիտուտը Հայտարարում է 2024-2025 ուս, տարվա առկա, հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով Ընդունելություն