Skip to main content

Նորություններ և Հայտարարություններ

2024-2025 Ուս տարվա առկա,հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով ընդունելություն

Հրազդանի Հումանիտար Ինստիտուտը Հայտարարում է 2024-2025 ուս, տարվա առկա, հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրատուրայի կրթական ծրագրերով Ընդունելություն